ถอนฟัน มีโอกาส เสียชีวิต ได้จริงหรือ ปัจจัยใกล้ตัวที่ห้ามมองข้าม

ถอนฟันคุดเสียชีวิต คนไทยส่วนใหญ่มักมองข้ามปัญหาอาการปวดฟันและฟันผุ และมักไม่ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการ จริงๆ แล้วการไปพบทันตแพทย์มักจะมีราคาแพง การเบิกสิทธิทันตกรรมโดยประกันสังคม บัตรทองได้น้อยลง แต่รู้หรือไม่ว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากนั้นอันตรายไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

หากเราปล่อยให้โรคในช่องปากแพร่กระจายไป ก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจถึงแก่ชีวิตได้

อัตราการเสียชีวิตจากการถอนฟัน

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) หรือ สมาคมศัลยแพทย์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกรแห่งอเมริกา เปิดเผยว่าความเสี่ยงที่เสียชีวิตสืบเนื่องจากการถอนฟันอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 100,000 ราย หรือ 0.001% เท่านั้น

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการถอนฟันโดยตรง แต่เกิดจากโรคแทรกซ้อนในเวลาต่อมา เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกผิดปกติ การติดเชื้อในปากหรือกราม ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อยาหรือวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัด (อันนี้พบไม่บ่อยเพราะห้องทันตแพทย์ที่ได้มาตรฐานจะสะอาดปลอดเชื้อ)

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบเพื่อประเมินก่อนการรักษา เพราะโรคบางชนิดถ้าเกิดขึ้นอาจถึงแก่ชีวิตได้

อีกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้คือ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาแก้ปวด เช่น การใช้ยาแก้ปวดกลุ่มฝิ่นมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก และอาจทำให้ระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจล้มเหลวได้ ซึ่งผู้ป่วยโรคประจำตัวที่เป็นโรคหัวใจหรือปอดอยู่แล้ว มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้เพิ่มขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตจากการถอนฟัน

ปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังการถอนฟัน

 • ผู้สูงอายุ
 • มีโรคประจำตัว
 • ถอนฟันหลายซี่ในคราวเดียวกันหรือถอนฟันที่ซับซ้อน

ลดความเสี่ยงเสียชีวิตระหว่างการถอนฟัน

เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถอนฟัน ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามดังนี้

 1. เปิดเผยประวัติทางการแพทย์และแพ้ยาต่อทันตแพทย์ สิ่งนี้จะช่วยให้ทันตแพทย์พิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
 2. ปฏิบัติตามคําแนะนําการดูแลหลังการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มน้ำตากหลอด และการรับประทานอาหารที่แข็งหรือกรุบกรอบ สิ่งสําคัญคือต้องรักษาช่องปากให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การถอนฟันเป็นขั้นตอนการผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัยหากทำโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการสกัด โดยแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบถึงสุขภาพของคุณและยาที่คุณกำลังรับประทาน ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการผิดปกติภายหลังการถอนฟันอย่างระมัดระวัง

หากมีอาการผิดปกติหลังการถอนฟัน เช่น เลือดออกไม่หยุด ปวดมาก บวม แดง หรือมีไข้ ควรรีบไปพบทันตแพทย์ทันที

เมื่อไหร่เราต้องถอนฟัน

เมื่อไหร่ที่คนไข้ต้องถอนฟัน

การถอนฟันเป็นการรักษาทางที่ทันตแพทย์อาจพิจารณาทำในกรณีที่ฟันไม่สามารถรักษาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีปัจจัยดังนี้

 • ฟันผุรุนแรง หากฟันผุรุนแรงจนทำให้เนื้อฟันเหลือน้อยเกินไป ไม่สามารถบูรณะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้ หรือฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันจนทำให้มีอาการปวดอย่างรุนแรง
 • โรคเหงือกรุนแรง : หากโรคเหงือกรุนแรงหรือ ปริทันต์ จนทำให้กระดูกรองรับฟันละลาย และฟันโยกจนไม่สามารถยึดติดกับกระดูกได้อย่างมั่นคง
 • อุบัติเหตุ : หากฟันหักหรือแตกจนไม่สามารถบูรณะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้ ต้องใช้ฟันปลอยแทน
 • ฟันคุด : ฟันคุดเป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ มักอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ฟันเรียงตัวผิดปกติ ฟันข้างเคียงผุ เหงือกอักเสบ ฯลฯ ทันตแพทย์อาจพิจารณาถอนฟันคุดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้
 • ฟันเกิน : ฟันที่ขึ้นเกินจำนวนปกติ มักอยู่บริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังของปาก อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการใช้ชีวิต เช่น การพูดออกเสียง เคี้ยวอาหาร ความเจ็บปวด
 • ติดเชื้อจนไม่สามารถรักษารากฟันได้
ขอขอบคุณบทความจาก : ถอนฟันคุดเสียชีวิต